fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolapp en ouderportaal

Heldere communicatie over algemene schoolzaken en over de ontwikkeling van een individuele leerling is voor het goed verlopen van een schooljaar van groot belang. Naast de persoonlijke contacten tussen ouders en leerkrachten, gebruiken we hier de volgende digitale kanalen voor:

Parnassys: Ouderportaal
Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het programma Parnassys. Dit programma biedt tevens de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te geven in de gegevens en de resultaten van uw kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld. U vindt het ouderportaal hier: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Goede en open communicatie over ‘uw’ kind (en ‘onze’ leerling) vinden wij heel belangrijk. Het ouderportaal is niet bedoeld ter vervanging van de persoonlijke contacten. Door u te laten (mee)kijken in en reageren op het systeem van ParnasSys, blijven de gegevens up-to-date en kunnen we met elkaar de kinderen het beste begeleiden. Door met deze beveiligde omgeving te werken, voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Het Ouderportaal heeft dus meerdere functies. 

U kunt elk jaar dezelfde inlogggegevens gebruiken. Mocht u het account niet eerder hebben geactiveerd, wilt u dan een mail sturen naar adm.debron@csgdewaard.nlDan ontvangt u binnen enkele werkdagen nieuwe inloggegevens.

Op dit moment staan voor u open:

  • administratieve gegevens van de leerling
  • gezin 
  • absentie 
  • medische gegevens
  • Toetsresultaten Cito-toetsen
  • Leerlingdossiers, in de vorm van o.a. de notities Onderwijsbehoeften, Oudercontact.
  • In ontwikkeling: Toetsresultaten op methodetoetsen.

U kunt binnen het ouderportaal uw eigen gegevens bekijken en onder de foto van uw kind ook informatie over hem/haar inzien.
Rond de rapportperiodes zijn de Toetsresultaten voor een korte tijd niet zichtbaar, in verband met de vele bewerkingen.

Administratieve & medische gegevens
Het is van belang dat alle administratieve gegevens, inclusief de mailadressen, correct zijn. Dit geldt ook voor de medische gegevens. Als medische gegevens, zoals allergie-informatie, niet correct in het systeem staan, of uw kind is over een allergie heen gegroeid, wilt u dat dan wijzigen? Wij rekenen er op dat u deze gegevens up-to-date houdt.
Als er een potloodje in de rechterbovenhoek staat, dan kunt u correcties doorgeven. Dit komt dan als een email bij ons binnen, waarna wij de wijziging zullen accorderen. U kunt niet deze gegevens zomaar wijzigen omdat wij aan de hand van die gegevens vaak ook binnen de school iets in onze administratie moeten wijzigen. 

E-mail vanuit school
Zowel nieuwsbrieven als persoonlijke mails worden vanuit school verstuurd via ParnasSys. Indien twee e-mailadressen van u bekend zijn, kunnen beide ouders/verzorgers middels een eigen inlog toegang tot het ouderportaal krijgen.

Waarvoor registreren wij noodnummers?
Bij de noodnummers staan alleen telefoonnummers van derden, zoals van opa, oma, een oppas of een andere goede bekende van het kind die beschikbaar is. De nummers van de ouders, die al bij de oudergegevens staan vermeld, bellen wij eerst. Een noodnummer gebruiken we alléén als we, bijvoorbeeld bij ziekte van de leerling, geen contact kunnen krijgen met de ouder(s)/verzorger(s). Wilt u hier dus niet uw eigen telefoonnummers invoeren en er voor zorgen dat er van minimaal 2 personen correcte telefoonnummers staan?