fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Op De Bron werken we met een schoolondersteuningsprofiel. Hierin kunt u lezen hoe onze leerlingenzorg eruit ziet. 
Het onderwijs is voortdurend in beweging en de school maakt hierin ontwikkelkeuzes. 

Elke school ontvangt een budget voor Passend onderwijs. Voor het komend schooljaar zetten wij in op:

 • Leerlingen met specifieke rekenproblemen en dyslexie
 • Passend onderwijs aan de leerlingen van groep 3 & 4 door gedeeltelijke klassenverkleining en ondersteuning door een onderwijsassistent
 • Klassenverkleining door een instroomgroep bij de kleuters
 • Gepersonaliseerd leren op groeps- en individueel niveau digitaal
 • Aanschaf materialen gepersonaliseerd leren op groeps- en individueel niveau
 • Aanschaf materialen voor leerlingen met een specifieke behoefte, zoals;
  beelddenkers, dyslectie, dyscalculie.
 • Materiaal voor de doeners. (Uitstroom praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs)
 • Hoogbegaafdheid 1 t/m 8
 • Weerbaarheidstraining in groep 7
 • Leerlingen met anderstalige achtergrond