fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Als school hebben wij het doel om alle leerlingen de juiste ondersteuning, die past bij hun onderwijsbehoeften, te bieden. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde; wat die ondersteuning inhoudt en hoe ons samenwerkingsverband in elkaar zit, kunt u via de vorige link lezen.

De extra ondersteuning die wij bieden en hoe wij ons onderwijs hebben ingericht, zodat we goed op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen inspelen, kunt u in ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.

Onzeschool ontvangt een budget voor Passend onderwijs. Voor het komend schooljaar zetten wij in op:

 • Leerlingen met specifieke rekenproblemen en dyslexie
 • Passend onderwijs aan de leerlingen van groep 3 & 4 door gedeeltelijke klassenverkleining en ondersteuning door een onderwijsassistent
 • Klassenverkleining door een instroomgroep bij de kleuters
 • Gepersonaliseerd leren op groeps- en individueel niveau digitaal
 • Aanschaf materialen gepersonaliseerd leren op groeps- en individueel niveau
 • Aanschaf materialen voor leerlingen met een specifieke behoefte, zoals;
  beelddenkers, dyslexie, dyscalculie.
 • Materiaal voor de doeners. (Uitstroom praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs)
 • Hoogbegaafdheid 1 t/m 8
 • Leerlingen met anderstalige achtergrond