fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen, leveren een positieve bijdrage aan de christelijke identiteit van onze school en participeren in één of meerdere werkgroepen die uitvoering geven aan organisatorische zaken die van belang zijn voor goed onderwijs op onze school. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording.

 

 

 

 

Mailadressen teamleden 

Directie

Marco de Jong: m.dejong@csgdewaard.nl 

Nel Naaktgeboren: n.naaktgeboren@csgdewaard.nl

Leerkrachten

 

Groep 1 (vanaf januari)

Juf Leonie Stoutjesdijk: l.stoutjesdijk@csgdewaard.nl 

Juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

Groep 1/2 A

Juf Ingrid Timmerman: i.timmerman@csgdewaard.nl 

Juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

Groep 1/2 B

Juf Petra van der Graaf: p.vandergraaf@csgdewaard.nl  

Juf Ingrid Baars: i.baars@csgdewaard.nl 

Groep 3A

Juf Esmee Vogt: e.vogt@csgdewaard.nl 

Juf Saskia Herweijer: s.herweijer@csgdewaard.nl

Groep 3B

Juf Jannie van der Heiden: j.vanderheiden@csgdewaard.nl

Juf Maartje Vitters: m.vitters@csgdewaard.nl

Groep 4

Juf Yvette Herweijer: y.herweijer@csgdewaard.nl 

Groep 5

Juf Nicolette Lenferink: n.lenferink@csgdewaard.nl

Juf Michelle van Diggelen: m.vandiggelen@csgdewaard.nl  

Meester Rein Kaufmann: r.kaufmann@csgdewaard.nl 

Groep 6

Juf Sonja Hollemans: s.hollemans@csgdewaard.nl  

Juf Gabriëlle Kramer: g.kramer@csgdewaard.nl

Groep 7

Juf Nel Naaktgeboren: n.naaktgeboren@csgdewaard.nl

Juf Sjoerdje Korteweg: s.korteweg@csgdewaard.nl

Groep 8

Juf Aniek van Twist: a.vantwist@csgdewaard.nl 

Remedial teacher

Juf Sjoerdje Korteweg: s.korteweg@csgdewaard.nl

Schatkamer

Juf Anke Kleijtwegt: a.kleijtwegt@csgdewaard.nl

Onderwijsassistenten

Juf Rhea Tuinder: r.tuinder@csgdewaard.nl

Juf Gerdien Boot: g.boot@csgdewaard.nl

Juf Esther Hijman: e.hijman@csgdewaard.nl

Vaste vervangers

Juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

Juf Maartje Vitters: m.vitters@csgdewaard.nl

Juf Ester van Walsem: e.vanwalsem@csgdewaard.nl

Intern begeleider

Juf Hanneke Bel: h.bel@csgdewaard.nl 

Conciërge 

Juf Edith Doornekamp: e.doornekamp@csgdewaard.nl

Samenwerkingsverband
Passend onderwijs

mw. M. Westdijk-Vreugdenhil: m.westdijk@csgdewaard.nl 
dhr. M.P. den Hartog: mpdenhartog@swv2804.nl