fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen, leveren een positieve bijdrage aan de christelijke identiteit van onze school en participeren in één of meerdere werkgroepen die uitvoering geven aan organisatorische zaken die van belang zijn voor goed onderwijs op onze school. De schoolleiding bestaat uit de directeur en het coördinatieteam bestaande uit 3 leerkrachten. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording.

 

 

 

 

Mailadressen teamleden 

Directie

debron@csgdewaard.nl

Leerkrachten

 

Groep 1/2 A

juf Ingrid Timmerman: i.timmerman@csgdewaard.nl 

juf Ingrid Baars: i.baars@csgdewaard.nl 

Groep 1/2 B

juf Petra van der Graaf: p.vandergraaf@csgdewaard.nl  

 

Groep 3

juf Leonie Stoutjesdijk: l.stoutjesdijk@csgdewaard.nl 

juf Maartje Vitters: m.vitters@csgdewaard.nl

Groep 4

juf Chantal Kabbedijk: c.kabbedijk@csgdewaard.nl

meester Rein Kaufmann: r.kaufmann@csgdewaard.nl

Groep 5A

juf Yvette Herweijer: y.herweijer@csgdewaard.nl 

juf Michelle van Diggelen: m.vandiggelen@csgdewaard.nl

Groep 5B

meester Kees van der Bie: k.vanderbie@csgdewaard.nl

juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

juf Ester van Walsem: e.vanwalsem@csgdewaard.nl

Groep 6

juf Aniek van Twist: a.vantwist@csgdewaard.nl

juf Titia Malenstein: t.malenstein@csgdewaard.nl

Groep 7

juf Sjoerdje Korteweg: s.korteweg@csgdewaard.nl

 

Groep 8

juf Linda Bezemer: l.bezemer@csgdewaard.nl

juf Sonja Hollemans: s.hollemans@csgdewaard.nl  

Schatkamer

juf Yvette Herweijer: y.herweijer@csgdewaard.nl 

Onderwijsassistenten

 

Remedial Teacher

juf Rhea Tuinder: r.tuinder@csgdewaard.nl

juf Gerdien Boot: g.boot@csgdewaard.nl

juf Esther Hijman: e.hijman@csgdewaard.nl

Vaste vervanger

 

Intern begeleider

juf Maaike de Winter: m.dewinter@csgdewaard.nl

Conciërge 

juf Diane Scherpenisse: d.scherpenisse@csgdewaard.nl

Samenwerkingsverband
Passend onderwijs

dhr. M.P. den Hartog: mpdenhartog@swv2804.nl