fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen, leveren een positieve bijdrage aan de christelijke identiteit van onze school en participeren in één of meerdere werkgroepen die uitvoering geven aan organisatorische zaken die van belang zijn voor goed onderwijs op onze school. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording.