fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen, leveren een positieve bijdrage aan de christelijke identiteit van onze school en participeren in één of meerdere werkgroepen die uitvoering geven aan organisatorische zaken die van belang zijn voor goed onderwijs op onze school. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording.

 

 

 

 

Mailadressen teamleden 

Directie

Marco de Jong: m.dejong@csgdewaard.nl 

Nel Naaktgeboren: n.naaktgeboren@csgdewaard.nl

Leerkrachten

 

Groep 1

Juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

Juf Henny Daane: h.daane@csgdewaard.nl 

Groep 1/2

Juf Leonie Stoutjesdijk: l.stoutjesdijk@csgdewaard.nl 

Groep 2

Juf Petra van der Graaf: p.vandergraaf@csgdewaard.nl  

Juf Ernate van Dijke: e.vandijke@csgdewaard.nl 

Groep 3

Juf Esmee Groeneweg: e.groeneweg@csgdewaard.nl 

Groep 4A

Juf Jannie in’t Veld: j.intveld@csgdewaard.nl 

Juf Maartje Vitters: m.vitters@csgdewaard.nl

Groep 4B

Juf Jannie van der Heiden: j.vanderheiden@csgdewaard.nl

Juf Sjoerdje Korteweg: s.korteweg@csgdewaard.nl

Groep 5

Juf Nicolette Lenferink: n.lenferink@csgdewaard.nl

Juf Michelle van Diggelen: m.vandiggelen@csgdewaard.nl  

Groep 6

Meester Theo Hommels: t.hommels@csgdewaard.nl

Juf Gabriëlle Vader: g.vader@csgdewaard.nl

Juf Maartje Vitters: m.vitters@csgdewaard.nl 

Groep 7

Juf Sonja Hollemans: s.hollemans@csgdewaard.nl  

Juf Nel Naaktgeboren: n.naaktgeboren@csgdewaard.nl

Groep 8

Juf Aniek van Twist: a.vantwist@csgdewaard.nl 

Remedial teacher

Juf Sjoerdje Korteweg: s.korteweg@csgdewaard.nl

Schatkamer

Juf Anke Kleijtwegt: a.kleijtwegt@csgdewaard.nl

Onderwijsassistenten

Juf Rhea Tuinder: r.tuinder@csgdewaard.nl

Juf Gerdien Boot: g.boot@csgdewaard.nl

Intern begeleider

Juf Hanneke Bel: h.bel@csgdewaard.nl 

Conciërge 

Juf Edith Doornekamp: e.doornekamp@csgdewaard.nl

Samenwerkingsverband

mw. M. Westdijk-Vreugdenhil: m.westdijk@csgdewaard.nl

Passend onderwijs

dhr. M.P. den Hartog: mpdenhartog@swv2804.nl