fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Activiteitencommissie

Op onze school is een activiteitencommissie (AC) actief. De AC helpt bij allerlei activiteiten op school, zoals bij het sinterklaasfeest, de musical, het kerstfeest, het paasfeest, projecten, feestmaaltijden, excursies, de slotweek en nog veel meer.
Het doel van de AC is om, samen met het team, elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op De Bron nog leuker en aantrekkelijker maken.

De AC-leden zijn:
Erika van Kralingen, voorzitter
Levina Blijdorp, penningmeester
Sabine Feelders
Marieke Malgrom
Janina Lodder
Marloes Jonas
Sandra Notenboom
Sandra Ritmeester 
Wendie de Ruiter
Sabrina Vos


Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de AC.
Heeft u opmerkingen, suggesties of tips? Deelt u het aan één van de AC-leden mee of via: activiteitenopdebron@gmail.com 

Informatie over de ouderbijdrage
Elk jaar wordt u door de activiteitencommissie een bijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten, die niet of summier uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden, te organiseren. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Via wiscollect krijgt u een mail over de vrijwillege ouderbijdrage, u kunt kiezen uit 3 bedragen €25,-, €30,- of €35,- per kind per schooljaar. Wilt u meer geven dan kunt u de 35 euro wijzigen in het door u gewenste bedrag. Als u betaald heeft via wiscollect krijgt u een nota in de mail.

Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door een kascontrolecommissie vanuit de MR. Het jaarverslag 2021-2022 van de activiteitencommissie, inclusief een financiële verantwoording, kunt u lezen. Zo geven wij u een beeld van de ondersteuning die de AC aan de school verleent.