fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Welkom in groep 6

Wij zijn een groep van 33 gezellige kinderen. In groep 6 krijgen we les van drie juffen; op maandag en dinsdag van juf Chantal. Op woensdag en donderdag van juf Aniek. En op vrijdag van juf Michelle.

Wij zijn klaar voor de start!

 

Groep 6 algemene informatie 2023-2024

Gym en zwemmen
Wij hebben gym op dinsdagmorgen van 11.00 tot 11.50 uur en zwemmen om de week op vrijdagochtend van 10.00 - 11.00 uur. 
We nemen deze twee dagen altijd onze fietsen mee naar school, want we gaan op de fiets naar de gymzaal en het zwembad. 

Muziekles
Ook hebben wij muziekles in groep 6 van juf Marieke. Dit is altijd op woensdag om de week, gewoon op school. 

Kanjertraining
Hebben we geen muziekles, dan hebben we 'Kanjertraining'. Kanjertraining gaat over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Wilt u als ouder meer informatie? Dan kunt u dat vinden op de website van Kanjer

Weekplanning en huiswerk
Naast gym, zwemmen, muziek en Kanjertraining krijgen wij in nog veel meer vakken les. In de weekplanning hieronder kunt u zien wanneer wij welke lessen volgen. Ook hebben we in groep 6 huiswerk. Iedere week hebben wij op donderdag taal huiswerk en op vrijdag spelling huiswerk. Ook voor de andere vakken hebben wij regelmatig huiswerk. Zo hebben we om de week Engelse woordjes op dinsdag. Wanneer het andere huiswerk is, kunnen wij lezen op het huiswerkbord in de klas. Of in de Parro app.

Regels, afspraken en missie
Samen met elkaar hebben we ook regels, afspraken en een groepsmissie opgesteld om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar kunnen spelen en werken! Deze hangen bij ons in de klas, zodat we ze niet vergeten. Onze missie luidt: 'In groep 6 worden wij iedere dag een beetje slimmer!'

Inloopochtenden
Wilt u als ouder een keer komen kijken in de klas? Dat kan! Houdt de agenda in de gaten voor de inloopochtenden. 
Heeft u als ouder op een ander moment een vraag, dan kunt u onze juffen altijd een e-mail sturen. 

juf Chantal: c.krabbedijk@csgdewaard.nl
juf Aniek: a.vantwist@csgdewaard.nl 
juf Michelle: m.vandiggelen@csgdewaard.nl