fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aanmeldformulier nieuwe leerling

Gegevens van de leerling

* Velden met zijn verplicht

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de intern begeleider contact met u op om over de specifieke kenmerken van uw kind te praten. In overleg met de leerkracht mogen nieuwe kleuters in de maand voordat ze vier worden zes dagdelen komen wennen. Als uw kind vlak na de zomervakantie, in december of begin januari jarig is, went het pas in het nieuwe (school)jaar.

Oudere kinderen die we plaatsen kunnen een dag komen meedraaien. De school waar het kind vandaan komt zorgt voor een onderwijskundig rapport. Indien nodig zal er onderzoek plaatsvinden en een plan worden opgesteld om bepaalde hiaten te verhelpen.

Momenteel zit onze groep 6 vol. De groepsgrootte (33 leerlingen) en de zorgzwaarte van de groep zorgen ervoor dat wij ervoor kiezen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en geen nieuwe leerlingen aan te nemen in deze groep.

Download inschrijfformulier of laat hieronder uw gegevens achter.