fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kanjer

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Elke week besteden wij aandacht aan Kanjer. Er worden lessen gemaakt uit het werkboek, oefeningen uit de Kanjerklapper gemaakt en gesprekken gevoerd.