fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Doelen voor 2018/2019

Ouder App en communicatieplan
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ouderapp. Deze app zal vriendelijk in gebruik zijn. We hopen eind 2018 de app te kunnen gaan gebruiken. Tevens zijn we samen met de MR een communicatieplan aan het schrijven zodat  onze communicatiestructuur die wij op school hanteren voor iedereen eenduidig en helder is.

Gepersonaliseerd leren in combinatie, op papier en met de computer
Afgelopen jaren hebben de groepen 7 en 8 met blokuur gewerkt. Een blokuur is tijd die wij reserveren naast het werk in onze methodes. In dit blokuur gaan we gepersonaliseerd leren toepassen. Dit betekent dat we n.a.v. analyses van toetsen direct aansluiten bij de leerbehoeftes van uw kind. De groepen 5 en 6 gaan na de vakantie ook starten met blokuur. Hiervoor hebben we voor desbetreffende groepen nieuwe materialen aangeschaft. Daarnaast gaan we onderzoeken welke software het beste bij deze werkwijze aansluit.

Nieuwe methodes, taal- en spelling, wereldoriëntatie en schrijven
Deze methodes gaan komend jaar vervangen worden. We zijn op dit moment bezig om te kijken welke methodes we gaan gebruiken. Daarbij nemen we mee dat we kiezen voor de toekomst. We zijn dus aan het verkennen op welke wijze we gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

Contactavonden nieuwe stijl
Het afgelopen jaar heeft het team bestudeerd hoe we de betrokkenheid van leerlingen kunnen verhogen. Hierdoor hebben we gekozen voor een nieuwe opzet die we samen met u en de leerlingen aan het eind van volgend schooljaar gaan evalueren. Zo zullen de startgesprekken en gesprekken voor het 2e rapport gevoerd worden met ouders en leerlingen van groep 6, 7 & 8. U kunt precies teruglezen hoe dit zit in de nieuwsbrief van juli 2018. Tevens zal dit opgenomen worden in de schoolgids voor het komend jaar die ook digitaal te vinden is op onze site.

Engels vanaf groep 1
Vanaf volgend jaar geven wij ook Engels in groep 1 t/m 4. De afgelopen jaren hebben leerkrachten hier scholing in gehad. De groepen 1 t/m 4 krijgen thematisch Engels aangeboden.

Wetenschap & techniek en cultuur
Samen met Hoeksche Waard Actief gaan wij het komend jaar een nieuw programma schrijven op het gebied van wetenschap & techniek en cultuur. Wij doen als school al heel veel, maar willen hier meer een logische opbouw in . Zou u de school iets kunnen brengen op dit gebied, kunt u altijd een afspraak maken met de directie.

Passend Onderwijs
Om goed passend onderwijs te kunnen geven hebben wij het afgelopen jaar ons Schoolondersteuningsplan (SOP) herschreven. Het SOP is terug te lezen op de site. U kunt hier tevens in lezen hoe wij onze gelden inzetten voor Passend Onderwijs. Dit is goedgekeurd door de volledige MR.

Peutergroep
Kivido zit inmiddels een jaartje bij ons in huis met kinder- en buitenschoolse opvang. We hebben zeer nauw contact samen en er zijn korte lijntjes. Dit werkt fijn! We zijn dan ook heel blij dat we na de zomervakantie gaan starten met een peutergroep. Op onze site leest u hierover meer informatie.

De opknapbeurt van het schoolplein
In de zomervakantie krijgt het schoolplein een opknapbeurt. De ondergrond van de buis wordt kunstgras en er zullen wat zaken verplaatst worden. Op deze manier blijft ons plein een heerlijke plek voor de kinderen. Wel komen er andere afspraken voor na schooltijd. Doordat Kivido zo groeit, gebruiken zij het plein volop. Zit je vriendje of vriendinnetje niet bij Kivido, maar wil je wel graag met hem of haar spelen? Dat kan als je dit vraagt aan de leidsters van Kivido. Zij bepalen of er voldoende ruimte is voor de gasten die dag. Uiteraard dragen zij geen verantwoordelijkheid voor deze kinderen.

Weerbaarheidstraining in groep 7
Komend jaar zullen we weer de weerbaarheidstraining inkopen. Dit zijn 2 dagen en een ouderavond. Op deze dagen worden allerlei belangrijke thema’s besproken. U moet hierbij denken aan voorlichting over verslavingen, groepsdruk en weerbaarheid richting de pubertijd. Op de avond van de 1e cursusdag worden alle ouders en verzorgers uitgenodigd. U wordt meegenomen in de thema’s die de kinderen ook krijgen. Eén van de belangrijke thema’s is ‘Social Media’ in de hedendaagse maatschappij. We horen van ouders dat deze avond als zeer waardevol wordt beschouwd. Eentje die je niet wilt missen.

De leerteams gaan verder
De onderwerpen waar wij komend jaar mee verder gaan zijn; opbrengsten schoolbreed, ouderbetrokkenheid en communicatie.