fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders en verzorgers in het proces van opvoeding en scholing is van zeer groot belang. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is. Er zijn verschillende manieren waarop ouders en verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school en bij de schoolervaringen van hun kind(eren). Het kan gaan om hulp bij het onderwijs (bijvoorbeeld leesouder, BOUW-ouder) of hulp bieden bij het organiseren van activiteiten van de ActiviteitenCommissie, het schoolreisje, de sport- en spelletjesdag. Maar het kan ook gaan om deelname in bestuur of medezeggenschapsraad.

Daarnaast zijn we een lerende organisatie. Heeft u suggesties of tips voor ons, dan horen we het graag.

Samen werken we aan bijzonder goed onderwijs!