fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Verlof (vrije dagen buiten de vakanties om) wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Het gaat dan om religieuze feesten, jubilea, huwelijk e.d. Wanneer u aannemelijk kunt maken dat u vanwege uw werk niet tijdens de reguliere vakantieperiode op vakantie kunt, is dit soms ook een reden om verlof te verlenen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij een lid van het coördinatieteam van de school door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. 

 

Vakantierooster

2022 - 2023

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie  18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Paardenmarkt 14 juni 2023 (calamiteitendag: vrij onder voorbehoud)
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2022
   
Studiedagen 19 september 2022
  8 november 2022
  6 april 2023
  17 mei 2023
   

Verlofaanvraag

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

reden van verlof

* Velden met zijn verplicht