fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Wanneer uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, is het leerplichtig. Binnen de leerplicht mogen we alleen in uitzonderlijke situaties verlof verlenen. Omdat we een besluit willen nemen wat recht doet aan uw aanvraag willen we u vragen uw verzoek minimaal 2 weken voor het daadwerkelijke verlof in te dienen via het formulier op de website (https://debron.csgdewaard.nl/ouders/vakantierooster-en-verlof). U krijgt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.

Voor het aanvragen van vakantieverlof buiten schoolvakanties gelden niet alleen specifieke criteria, maar deze criteria moeten ook onderbouwd worden zoals beschreven op de website van de rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties.

Aanvragen als deze dienen minimaal 8 weken voor aanvang van het verlof bij ons binnen zijn. Veelal stemmen we de aanvraag af met leerplicht zodat we zeker weten dat we de aanvraag correct behandelen.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

U kunt het formulier onderaan de website invullen. 

 

Vakantierooster

2022 - 2023

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie  18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Paardenmarkt 14 juni 2023 (calamiteitendag: vrij onder voorbehoud)
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023
   
Studiedagen 19 september 2022
  8 november 2022
  6 april 2023
  17 mei 2023
   

Verlofaanvraag

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

reden van verlof

* Velden met zijn verplicht