fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Wanneer uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, is het leerplichtig. Binnen de leerplicht mogen we alleen in uitzonderlijke situaties verlof verlenen. Voor het aanvragen van vakantieverlof buiten schoolvakanties gelden niet alleen specifieke criteria, maar deze criteria moeten ook onderbouwd worden, zoals beschreven op de website van de rijksoverheid. Omdat we een besluit willen nemen wat recht doet aan uw aanvraag willen we u vragen uw verzoek minimaal 6 à 8 weken voor het daadwerkelijke verlof in te dienen via het formulier onderaan deze pagina. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een reactie. Er kan zich een situatie voordoen dat u voor meerdere dagen verlof wilt aanvragen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directeur dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Aanvragen als deze dienen minimaal 8 weken voor aanvang van het verlof bij ons binnen zijn. Veelal stemmen we de aanvraag af met leerplicht, zodat we zeker weten dat we de aanvraag correct behandelen. U kunt het formulier onderaan de website invullen.

Vakantierooster

2023 - 2024

Eerste schooldag dinsdag 22 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaartsvakantie  9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Paardenmarkt 12 juni 2024 (calamiteitendag: vrij onder voorbehoud)
Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus 2024
   
Studiedagen 21 augustus 2023
  21 november 2023
  31 januari 2024
  28 maart 2024
  24 mei 2024

Verlofaanvraag

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

reden van verlof

* Velden met zijn verplicht