fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gesprekken met elkaar

Bij ons op school zijn er startgesprekken in schoolweek 2 of 3. De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden, samen met hun ouder uitgenodigd voor een startgesprek. Samen met u en uw kind willen we bespreken wat we van elkaar verwachten en hoe het met uw kind gaat. Ook in februari zullen ouder- kindgesprekken worden gehouden vanaf groep 5 aan de hand van het rapport. Dezelfde gesprekken worden ook gevoerd voor de groepen 1 t/m 4, waarbij alleen ouders worden verwacht. 

Mocht u tussendoor iets willen vragen, kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken of contact opnemen met de leerkracht via de mail.