fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder MR

De kindermedezeggenschapsraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich opgeven om plaats te nemen in de KMR. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep een leerling gekozen die namens hun groep deelneemt aan de KMR op onze school `De Bron`. De KMR leden vergaderen 4 keer per jaar samen met juf Aemile en Juf Nicolette.

Dit jaar bestaat de KMR uit:

groep 5 Jochem Kind

groep 6 Rik van Rossum

groep 7 Koen van der Ree

groep 8 Noa de Hoog

Nieuws uit de Kindermedezeggenschapsraad:

 

Notulen KMR

Notulen 1 december 2018

 

Notulen van 13-10-2017 worden goedgekeurd en zijn verstuurd aan juf Aemile.
 

Evaluatie schoolontbijt
Het was heel leuk, ook omdat ze dingen veranderen.

De burgemeester legde de moeilijke woorden heel goed en het ontbijt was lekker.

Leuk om te weten wat voor werk ze doen bij de gemeente

Veerle uit groep 5 is ook naar de burgemeester geweest voor meer hondenpoep veldjes. Er komen nu meer poepzakpalen en veldjes.

Alle scholen hadden mooie dingen gemaakt om te laten zien van welke school ze kwamen.

 

Evaluatie kinderboekenweek
De wedstrijd over waar je kriebels van krijgt en om aan te geven waar je je veiling voelt was erg leuk en de boekenkast met spinnen ook.

De kinderen vinden het niet heel duidelijk wie er gewonnen heeft.

Het boekschrijven was erg leuk en het beste verhaal won een gouden griffel en de beste tekening een zilveren ster.

 

Budget € 150 School op Seef
Verbodsbord voor het inrijden van de straat bij de school , m.u.v. de ambulance

Verkeershesjes of lichtgevende bandjes voor om je arm voor de hele klas om naar gym en zwemles te fietsen

Een papieren fiets maken en deze in de hal zetten waarop staat wat je allemaal moet doen om veilig te zijn in het verkeer en waar de kinderen dan op kunnen zetten wat je kunt verbeteren.

 

Ideeën voor een project
De eerste ideeën zijn er, maar iedereen vraagt het nog een keer in de klas en denkt er nog even goed over na.

 

- Echt gras, planten enzovoorts, meer met natuur op het schoolplein. Bijvoorbeeld een groentetuin met zaden van opa's.

Je zou hiervoor geld kunnen ophalen door lege flessen in te zamelen.

- Meer met muziek op school

 

Website
Het is een mooie site met veel kleuren, meer informatie en duidelijker dan de oude.

 

KMR brievenbus
Deze is leeg

 

Rondvraag
Er wordt gevraagd waar het basketbal net is gebleven die was er eerst wel maar nu niet meer.

 

Volgende vergadering is 2 februari.

 

Actiepunt voor de volgende keer:

BEDENK EEN PROJECT!