fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder MR

De kindermedezeggenschapsraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich aanmelden om plaats te nemen in de KMR. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep een leerling gekozen, die namens hun groep deelneemt aan de KMR. De KMR-leden vergaderen 4 keer per jaar samen met juf Ernate en juf Michelle.

Dit jaar bestaat de KMR uit:

groep 5: Quint en Marlijne

groep 6: Pieter en Florence

groep 7: Rick, Femke en Niels

groep 8: Niek en Tirza