fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder MR

De kindermedezeggenschapsraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich opgeven om plaats te nemen in de KMR. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep een leerling gekozen die namens hun groep deelneemt aan de KMR op onze school `De Bron`. De KMR leden vergaderen 4 keer per jaar samen met juf Ernate.

Dit jaar bestaat de KMR uit:

groep 5: 

groep 6: 

groep 7: 

groep 8: