fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Soms is het nodig hulp van buiten school in te schakelen, voor dieper en breder onderzoek van gesignaleerde ontwikkelingsproblemen.
Deze hulp kan bestaan uit onderzoek door orthopedagoog, psycholoog, schoolarts, school-maatschappelijk werk, logopedist, optometrist, enz. Samen kan meestal nog beter en gerichter gezocht worden naar een oplossing om het kind op school nog beter te kunnen begeleiden bij de ontwikkeling.