fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onderwijs op maat

 

 

 

De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.


OP DINSDAGMORGEN (EEN KEER IN DE 2 WEKEN) IS DE KANGOEROEKLAS OP DE BRON

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter.

 

 

De Schatkamer

Wanneer er binnen de groep onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de cognitieve-, sociale-, en/of emotionele behoeften van de leerling, wordt er door de leerkracht, ib'er en specialist begaafdheid gekeken of deelname aan de Schatkamer voor deze leerling wenselijk is.

De functie van de Schatkamer is, door het persoonlijk afgestemde aanbod en het kunnen samenwerken met ontwikkelingsgelijken, het leerplezier van de leerling te behouden en te vergroten. Hierbij worden de kinderen aangesproken op hun capaciteiten en hun leereigenschappen.

Het doel van de Schatkamer is onder andere:

 • Het ontwikkelen van executieve functies (leren leren).
 • Inzicht verkrijgen in zichzelf en het eigen handelen.
 • Leren samenwerken.
 • Ontwikkelen van een op groei gerichte mindset. 

Hierbij bieden wij opdrachten die:

 • het creatief, analytisch en praktisch denken bevorderen.
 • een beroep doen op het probleemoplossend vermogen.
 • de leerling inzicht geeft in zijn/haar eigen leerproces.
 • leren omgaan met het feit dat ze zich sociaal-emotioneel soms anders ontwikkelen. 

De Schatkamer staat onder leiding van juf Yvette Herweijer.