fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onderwijs op maat

 

 

 

De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
  • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
  • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.


OP WOENSDAG IS DE KANGOEROEKLAS OP DE BRON

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter.

 

 

De Schatkamer

Onder begeleiding van juf Anke wordt er met leerlingen die uitdaging nodig hebben om te voorkomen dat ze gaan onderpresteren in de klas, op donderdagmiddag onderwijs op maat geboden in de Schatkamer. Samen met juf Anke stellen de leerlingen persoonlijke leerdoelen op.