fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

Onze Intern Begeleider is juf Hanneke 

De IB-er houdt zich bezig met de extra zorg aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Ze volgt de ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op leerling- als groeps- als schoolniveau en coördineren de zorg voor zorgleerlingen.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg. De intern begeleider heeft aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de zorg voor uw kind goed in kaart kan brengen wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw kind zijn. Deze worden breed in kaart gebracht, er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de groepsleerkracht(en) en de thuissituatie. Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, wordt er een individueel handelingsplan opgesteld dat één keer in de zes weken met u en zo mogelijk met het kind wordt besproken. 
Alles om de zorg en begeleiding goed op elkaar af te stemmen. De intern begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De Bron zit. 

Bereikbaarheid IB-er
Onze IB-er werkt op maandag, dinsdag en donderdag.
Zij is te bereiken op het algemene telefoonnummer van school of per mail:

ibdebron@csgdewaard.nl