fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB'-er

Onze intern begeleider (ib’er) volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen en in het bijzonder voor hen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider voert regelmatig overleg met de teamleden over hun leerlingen, ondersteunt hen met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af.

Bereikbaarheid ib'er
Onze ib'er werkt op maandag, dinsdag en donderdag.
Zij is te bereiken op het algemene telefoonnummer van school of per mail: ib.debron@csgdewaard.nl