fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsprotocol

AANPAK PESTPROBLEEM
In alle vormen van onderwijs wordt regelmatig gepest. Op De Bron zijn we actief bezig om dit met elkaar tegen te gaan. Aan het begin van het schooljaar worden er in iedere groep gedragsregels opgesteld. Deze worden met elkaar afgesproken en dus ook nageleefd. Komend schooljaar gaan we door met Taakspel.
De grenzen van wat strafbaar is op internet zijn eigenlijk simpel. De wetten en regels die vastgelegd zijn in het wetboek van strafrecht zijn ook online van toepassing. Wat je in het echte leven niet mag, mag je online dus ook niet.

Wie zijn naast de ouder(s)/verzorger(s), nog meer betrokken bij het oplossen van het probleem?

  • De leerkracht, door het pestgedrag in de klas aan de orde te stellen.
  • De pester, door hem/haar op het gedrag aan te spreken.
  • Het gepeste kind, zijn of haar verhaal serieus te nemen en het kind leren weerbaar te zijn.
  • De zwijgende groep leerlingen, hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen.

Taakspel 

Deze methode is één van de 13 methodes die goedgekeurd is vanuit de overheid om pesten tegen te gaan. Het bevordert het samenwerken, samenspelen en positief feedback geven aan elkaar. Wij spelen Taakspel in alle groepen en alle leerkrachten zijn gecertificeerd. 

Hieronder kunt u het pestprotocol downloaden via de link.