fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om “verlof wegens gewichtige omstandigheden” kan de directie hier toestemming voor verlenen. Een verzoek voor verlof dient, liefst twee weken van te voren, schriftelijk aangevraagd te worden.

Gewichtige omstandigheden zijn:

 

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden
  • ambtsjubilea van ouder(s)/verzorger(s), grootouders, huwelijksjubilea, e.d.
  • sociale of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden.
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

 

Extra vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de hoofdschool vakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, denk aan agrarische sector of horeca. Ouders en verzorgers dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.

N.B. Er wordt nooit toestemming verleend voor de eerste week na de zomervakantie.

Het is in het belang van uw kind de school zoveel mogelijk te bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden.

Bij overtreding wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

Verlofaanvraag

Reden van verlof

* Velden met zijn verplicht