fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan de zaken rondom het sinterklaasfeest, kerstfeest, de nieuwjaarsreceptie, paasfeest, eventuele projecten, en de slotweek.

Uiteraard komt de ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiële verantwoording staat op de website of is op te vragen bij de penningmeester.

De ouderbijdrage bedraagt €23,- per kind per schooljaar. Het rekeningnummer is: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron.

 

Lydia Drost

Penningmeester Ouderraad De Bron