fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Op onze school is een ouderraad, wat zich als doel stelt, om samen met het team, elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op De Bron nog aantrekkelijker maken.

De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school.

U moet daarbij denken aan de zaken rondom het sinterklaasfeest, kerstfeest, de nieuwjaarsreceptie, paasfeest, eventuele projecten, en de slotweek.

De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen.

Een financiële verantwoording staat op de website of is op te vragen bij de penningmeester.

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt €23,- per kind. Het IBAN nummer is: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron.

 

Lydia Drost

Penningmeester Ouderraad De Bron