fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De Medezeggenschapsraad op de Bron bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:

Stanske Jaspers, moeder van Jeannette en Fabian. 
Petra van Prooijen, moeder van Willemijn, Bram en Niels. 
Yvonne Vos, moeder van David en Lize.

De leerkrachten zijn:

Michelle van Diggelen, juf van groep 5
Jannie van der Heiden, juf van groep 4
Theo Hommels, meester van groep 6 en 7