fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan dat meepraat over het beleid van school. Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) een vergadering als adviserend lid bij. 

Geledingen
De Medezeggenschapsraad op de Bron bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:
Wendy Mast, moeder van Floor en Sven
Petra van Prooijen, moeder van Bram en Niels 
Richard Meiling, vader van Boaz
De leerkrachten zijn:
Michelle van Diggelen
Ingrid Baars
Yvette Herweijer


Heeft u tips of vragen, dan kunt u contact opnemen met de MR via mr.debron@csgdewaard.nl.

Jaarplan en notulen
Het jaarplan 2021-2022 van de MR kunt u hier nalezen. De meest recente notulen treft u hieronder aan, zodat u inhoudelijk op de hoogte kunt blijven van besproken onderwerpen:

Vergaderdatum Notulen 
13 september 2022 Worden op 22 november vastgesteld.
22 november 2022  
31 januari 2023  
18 april 2023  
13 juni 2023  
   
Laatste vergadering vorig schooljaar (14-06-2022) 220614 Notulen MR vergadering