fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) een vergadering als adviserend lid bij. 

Geledingen
De Medezeggenschapsraad op de Bron bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:
Stanske Jaspers, moeder van Jeannette en Fabian
Petra van Prooijen, moeder van Willemijn, Bram en Niels 
Richard Meiling, vader van Boaz
De leerkrachten zijn:
Michelle van Diggelen
Jannie van der Heiden
Yvette Herweijer


U kunt contact opnemen met de MR via mr.debron@csgdewaard.nl.

Jaarplan en notulen
Het jaarplan 2019-2020 van de MR kunt u hier nalezen. De meest recente notulen treft u hieronder aan, zodat u inhoudelijk op de hoogte kunt blijven van besproken onderwerpen:

Notulen MR-vergadering 3 juni 2020

Notulen MR-vergadering 14 april 2020