fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) een vergadering als adviserend lid bij. 

Geledingen
De Medezeggenschapsraad op de Bron bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De oudergeleding bestaat uit:
Stanske Jaspers, moeder van Jeannette en Fabian
Petra van Prooijen, moeder van Willemijn, Bram en Niels 
Richard Meiling, vader van Boaz
De leerkrachten zijn:
Michelle van Diggelen
Jannie van der Heiden
Yvette Herweijer


U kunt contact opnemen met de MR via mr.debron@csgdewaard.nl.

Jaarplan en notulen
Het jaarplan 2020-2021 van de MR kunt u hier nalezen. De meest recente notulen treft u hieronder aan, zodat u inhoudelijk op de hoogte kunt blijven van besproken onderwerpen:Vergaderdatum Notulen en stukken
10 november 2020 Notulen MR-vergadering (volgen)
  Jaarplan 2020-2021
  Jaarverslag van schooljaar 2019-2020
22 september 2020 Notulen MR-vergadering 22 september 2020
  Gedragsprotocol CBS De Bron
  Anti-pestprotocol CBS De Bron
3 juli 2020 Notulen MR-vergadering 3 juni 2020
14 april 2020 Notulen MR-vergadering 14 april 2020