fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Taakspel

Waarom: Leerlingen hebben aangegeven dat zij steeds meer moeite hebben met taakgericht en geconcentreerd werken. Ook het team merkt dit. Daarom hebben we gekozen voor een methode die hier op een positieve manier mee aan de slag gaat.

Wat is Taakspel: Taakspel is een groepsgerichte aanpak waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden.

Doordat zij klassenregels beter naleven, neemt onrustig, storend en eventueel agressief gedrag af. Met minder verstoringen tijdens de les kunnen leerlingen beter en taakgericht werken. Bovendien leiden prettige omgangsvormen tot een prettig klassenklimaat. De leerkracht deelt complimenten uit en maakt minder corrigerende opmerkingen.

Leerlingen leren ook meer rekening te houden met elkaar.

Hoe wordt het gespeeld: Taakspel wordt gespeeld tijdens reguliere lessen of activiteiten. Het is dus niet nodig om er extra tijd voor in te plannen gedurende de lesdag. Er worden, samen met de klas, concrete regels opgesteld. De leerlingen spelen het in teams. De nadruk ligt op positief gedrag belonen en negatief gedrag negeren. Hierdoor ontstaat er een fijne en positieve sfeer in de groep.

Taakspel in de praktijk

Wij 'spelen' bij ons op de Bron 'Taakspel'. Het spel zorgt er op een positieve manier voor dat de werkhouding en de taakgerichtheid van een groep verbetert. Het kan ingezet worden tijdens zelfstandig werken, tijdens de instructie maar ook tijdens samenwerken.

De klas zit in teams bij elkaar. Elk team heeft een eigen kleur en een teamnaam. Tijdens ‘Taakspel’ krijgt elk team een aantal kaartjes. Het is de bedoeling dat je als team zorgt dat er kaartjes op tafel blijven liggen. Dit doe je door je aan drie positieve regels te houden bijvoorbeeld tijdens zelfstandig werken kan dit zijn: 'Je bent met je eigen taak bezig', 'Je bent stil aan het werk' en  'Je zit goed op je stoel met je voeten op de grond'.

Is ‘Taakspel’ voorbij en je hebt nog minimaal 1 kaartje liggen dan mag je een sticker plakken op de teamposter. In de meeste groepen wordt nu gespeeld voor een maandbeloning, je kunt ook spelen voor een dag- of weekbeloning. In elke groep bedenken de leerlingen zelf een passende beloning. Dit kan zijn een high tea, een bosspel of zelfs een bios, met popcorn. 

Met elkaar zijn er afspraken gemaakt, zodat we’ Taakspel’ door de hele school heen blijven spelen. Want tijdens het spel is de concentratie en werkhouding optimaal en krijgen de leerlingen veel complimentjes, wat de sfeer in de klas weer bevordert!

Meer weten: Taakspel

De school is laatst benaderd door een vakblad om een interview te geven over Taakspel en er zijn tevens instructiefilmpjes bij ons op school gemaakt. Zie link onderin.

Onze school heeft Taakspel ingevoerd in alle klassen tegelijk en dit is tamelijk uniek. Tevens is Taakspel een methode die door het ministerie is goedgekeurd als methode om pesten te voorkomen.

In onderstaand Pdf bestand ziet u het artikel dat in het vakblad van de CED groep is verschenen. Het vakblad heet KlasseApart. Deze editie ging over pesten.

Daarnaast zijn twee leerkrachten van onze leerkrachten gefilmd. 
Klik hier